Smilies (_!_) Assicons


(_!_)

a regular ass

(__!__)

a fat ass

( Y )

a butt

( _Y _)

a big butt

(!)

a tight ass

(_._)

a flat ass

(_*_)

a sore ass loser

(_?_)

a dumb ass

(_o^^o_)

a wise ass

(_E=mc2_)

a smart ass

(_13_)

an unlucky ass

(_x_)

kiss my ass

(_$_)

money coming out of his ass

(_#_)

taking an ass pounding

(_!

half assed

(_9_)

asinine